NEDERLANDS | FRANÇAIS

Virtual HRM Inspiration Day 2020

 

24.11.2020

 

INSCHRIJVING

Datum: 24.11.2020

Plaats: Online

11:00-12:00 & 13:00-16:00 (+ 30' speeddating & networking)

Drietalig programma (Nederlands, Frans, Engels)

3 workshops in de voormiddag (11u00 - 12u00) en 4 presentaties in de namiddag (13u00 - 16u00)

De Virtual HRM Inspiration Day 2020 is niet het zoveelste saaie en irrelevante webinar, van erbarmelijke technische (av) kwaliteit en met promo-praatjes: het is een totale en optimale beleving, dankzij een uniek en innovatief event-platform.

De rode draad doorheen het programma van het event is vernieuwend en evidence/science-based HRM
 
Het event wordt afgesloten met een online networking met (geautomatiseerde) speeddating waarbij deelnemers at random aan elkaar worden voorgesteld en gedurende 5 minuten met elkaar kunnen praten.

Exclusieve incentive bij intekening op Full Day-formule: av-opname (mp4) van alle workshops & presentaties (incl. powerpoints) + deelname aan networking met speed dating.

SPREKERS

Tom Everaert

HR Analytics @ Bridgestone

Annik Vandeputte

HR Development Manager @ SPIE

Marcelo Lage

Expert in innovation, agile working & design thinking @ ING Belgium

Thijs Claes

CEO @ Daddy Kate

PROGRAMMA

voormiddag (workshops)

11:00

Tom Everaert

HR Analytics @ Bridgestone

Data-driven HR als onderdeel van een Evidence-Based HRM

Time slot: 11:00 – 12:00 (50 minuten + 10’ Q & A)
Presentatie in het Nederlands & Engels (met Engelse slides)

Bridgestone is een van de grootste bandenfabrikanten ter wereld, en als dusdanig een sterk multinationaal bedrijf met een focus op data en innovatie om een competitief voordeel te behouden in een snel veranderende markt. Zelfs bij de oprichting van Bridgestone in 1931 benadrukte de oprichter reeds het belang van “creative pioneering” en “decision making based on verified observations” als kernwaarden voor het succes van Bridgestone.

Bij Bridgestone EMIA (22.000 medewerkers, 17 fabrieken) wil men deze waarden toepassen op HR in een omgeving van de 21ste eeuw. 

Tijdens deze workshop, verzorgd door een behavioral data scientist, zal een denkkader gepresenteerd worden dat sterk geworteld is in de wetenschappelijke methode als gids naar het data-gedreven en actiegerichte maken van beslissingen. De bouwstenen van dit denkkader bestaan, onder andere, uit literatuuronderzoek, experimenteren, data verzamelen, en (analytisch) modelleren. Deze concepten zullen gedetailleerd behandeld en geïllustreerd worden aan de hand van praktische voorbeelden die hun voor- en nadelen demonstreren. Speciale aandacht zal hierbij gegeven worden aan verschillende analysetechnieken die gaan van simpele beschrijvende statistieken tot geavanceerde machine learning modellen. De waarde van deze technieken zal bediscussieerd worden met een nadruk op het gegeven dat grote waarde niet enkel gecreëerd wordt door de meest geavanceerde technieken, zoals kunstmatige intelligentie.

Hoewel de wetenschappelijke methode de meest betrouwbare manier is om correcte inzichten te bekomen, kent de toepassing er van in een zakelijke context uitdagingen. Enkele praktische overwegingen zullen gedeeld worden die een optimale balans tussen zakelijke uitkomsten en wetenschappelijke correctheid te verzekeren. 


11:00

Annik Vandeputte

Integraal diversity management & inclusief HRM @ SPIE

Alle talenten tellen

Time slot: 11:00 – 12:00 (50 minuten + 10’ Q & A)
Presentatie in het Frans (met Engelse slides)

De Belgische dochteronderneming van het Franse SPIE, een toonaangevende onafhankelijke Europese leverancier van multitechnische diensten op het gebied van energie en communicatie, voert een uitgekiend diversiteitsbeleid. SPIE Belgium  telt 1.850 medewerkers (verspreid over 16 locaties in België en één in Luxemburg).

Het diversiteitsbeleid van SPIE Belgium is, zoals dat op internationaal niveau (46.400 medewerkers), gebaseerd op de criteria van oorsprong, leeftijd, fysieke beperkingen, opleiding en geslacht. Om dat ambitieuze beleid vorm te geweven werden er allerlei initiatieven genomen.  Zoals: een rekruteringscampagne om extra vrouwen en medewerkers met een migratie-achtergrond aan te werven, een actieplan om de carrièremogelijkheden voor vrouwen te bevorderen, opleidingen (met ook gebruik van toneel) om de interculturele samenwerking en communicatie te verbeteren en aanstelling en opleiding van vertrouwenspersonen inzake problemen op het vlak van diversiteit. SPIE Belgium ondertekende ook het CEASE-handvest tot doel heeft van het bedrijf een zorgzame plek te maken voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld.

11:00

Marcelo Lage

Agile werken/organiseren & design thinking @ ING Belgium

Een business & organisational transformation waar Spotify, Zappos en Google inspiratie voor leverden

Time slot: 11:00 – 12:00 (50 minuten + 10’ Q & A)
Taal: Engels (met Engelstalige slides)

Bij ING (o.a. België) is agile werken sinds 2015, gefaseerd, gefaciliteerd en ingevoerd. In dit kader stapte de bank af van de klassieke afdelingscultuur en richtte onder meer de gebouwen opnieuw in. Ook werden de traditionele afdelingen vervangen door squads, chapters en tribes.

Om een agile innovatieproces op gang te houden, dient een open cultuur waarin medewerkers oprecht zijn, elkaar respecteren maar ook openhartig zijn, te worden ontwikkeld en onderhouden. Hiervoor werden er agile coaches aangesteld. Die observeren de squads, reflecteren op hun gedrag, en geven feedback. Bovendien zorgen ze ervoor dat de squads blijft werken aan hun doelen.

Ook organiseert de bank regelmatig creatieve bootcamps en heeft een Customer Experience Center. Daar kunnen squads nieuwe dingen uitproberen en samen met externe startups aan innovatieve technieken werken. De squads houden zich ook bezig met het (laten) ontwikkelen van nieuwe bankdiensten, apps voor bijvoorbeeld innovaties in betalingsverkeer, betere klantervaringen, minder administratieve processen, voor risicomanagement en voor de klantervaring in de kantoren. Alle inspanningen zijn erop gericht om klanten gemakkelijk hun bankzaken te laten doen en relevant te zijn voor de klant. De squads krijgen budget en andere benodigde middelen als ze succes bij de klant kunnen bewijzen. Squads zijn eigenlijk in grote mate zelfsturend team met kenniswerker in een minibedrijfje zonder hiërarchie. ING heeft daardoor een platte organisatie waar snel ‘geschakeld’ kan worden en de lijnen kort zijn. Het is m.a.w. een lean organisatie.

De squad-leden ontmoeten elkaar in de inspirerende open werkomgeving met veel glazen wanden; een omgeving waar ze zich thuis voelen. De nieuwe agile manier van werken in squads houdt in dat vanaf het begin experts van verschillende disciplines met elkaar optrekken. Daardoor kan er sneller en beter gewerkt worden. Dat levert zichtbaar meer werkplezier op. De bank volgt daarmee hippe bedrijven als Spotify, Zappos en Google

In het verleden was IT al te dikwijls de beperkende factor bij veranderingen van bedrijfsmodel, -structuur en -cultuur. Bij ING is IT de basis van de squads en dus van het change management.

Vandaag wordt helft van de zaken bij ING op een totaal andere manier dan vijf jaar geleden gedaan. Dat change management proces werd aangestuurd door een programma dat ING PACE heet. 

PACE is een iteratief proces dat Design thinking, Lean Startup en Agile working en de Scrum-methodologie samenbrengt in een proces van vijf fasen: Ontdek. Problem Fit. Oplossing Fit. Market Fit. Schaalvergroting.

namiddag (presentaties)

13:00

Thijs Claes

Management & HRM Semco-stijl @ Daddy Kate

Zelfsturing in een KMO – de CEO getuigt

Time slot: 13:00 – 13:40 (35 minuten + 5’ Q & A)
Presentatie in het Nederlands & Engels (met Engelse slides)

Daddy Kate (+ 100 medewerkers) is een van de grotere drukkerijen van het land. Het familiebedrijf houdt er een originele managementvisie op na. De CEO en zijn managementteam laten zich inspireren door de opvattingen van de Braziliaanse ondernemer Ricardo Semler. 

Semler is de CEO en hoofdeigenaar van het industriële bedrijf Semco (+ 3000 medewerkers). Semco staat bekend omwille van zijn radicale vorm van interne democratie (de medewerkers bepalen er zelfs hun eigen loon), totale zelfsturing van medewerkers en teams en revolutionaire corporate re-engineering. Time riep Semler ooit uit tot een van de 100 meest belovende jonge leiders in de wereld en hij was ook te gast op het World Economic Forum. Hij was in Brazilië ook manager van het jaar. 

Semco is niet het enige grote bedrijf met dergelijke disruptieve managementfilosofie. Onder meer het Duitse Premium-Cola en het Nederlandse Buurtzorg (+ 14.000 medewerkers) hanteren in grote mate dezelfde principes. En dus ook Daddy Kate. Niet zonder succes overigens.

De voorbije jaren deed het bedrijf zes overnames, vorig jaar van een Franse drukkerij (met zowat 50 medewerkers).  De Daddy Kate-groep telt ongeveer 250 medewerkers, waaronder zelfs een communicatiebureau. 

Het recept voor dat succes? Customer intimacy. Dit wil zeggen: dicht bij de wensen en behoeften van de klant zitten zodat die voor je producten en diensten met een hoge toegevoegde waarde ook een hogere prijs wenst te betalen. Maar ook: ruime autonomie voor de medewerkers, zeg maar zelfsturing. Geen totale, eerder in een light-versie. Maar de medewerkers werven bijvoorbeeld wel zelf hun collega's aan. Ze zijn ook de eigenaar van die beslissing, ook als het fout afloopt.

13:45

Nele De Cuyper

Loopbanen in turbulente tijden

Evidence-based reflecties vanuit de arbeids- en organisatiepsychologie

Time slot: 13:45 – 14:25 (35 minuten + 5’ Q & A)
Presentatie in het Nederlands & Engels (met Engelse slides)

Nele De Cuyper is mede-auteur van een belangwekkend artikel in Applied Psychology (het vaktijdschrift waarvan ze co-hoofdredacteur is): ‘ The Corona Crisis: What Can We Learn from Earlier Studies in Applied Psychology?’. Dat was de directe aanleiding om haar te vragen een presentatie te geven tijdens deze Virtual HRM Inspiration Day. 

Haar academisch onderzoek spitst zich sterk toe op inzetbaarheid van werknemers. Kernthema’s zijn oorzaken van inzetbaarheid, gevolgen van inzetbaarheid en specifieke doelgroepen zoals oudere werknemers.

In haar presentatie zal ze een kort overzicht geven van de belangrijkste en meest relevante inzichten voor HRM uit onderzoek op het vlak van de arbeids- en organisatiepsychologie m.b.t. Covid 19. Daarbij zal de focus liggen op loopbaan-issues, o.a. inzetbaarheid en mobiliteit, zonder echter dat andere aspecten, zoals bijvoorbeeld leiderschap, vergeten zullen worden

14:30

Annelies Raes

Online & blended learning

Wat weten we uit wetenschappelijk onderzoek over de effectiviteit?

Time slot: 14:30 – 15:10 (35 minuten + 5’ Q & A)
Presentatie in het Nederlands & Engels (met Engelse slides)

E-learning mag dan al sinds medio de jaren negentig van vorige eeuw opgang gemaakt hebben in bedrijven en andere organisaties (aan de universiteiten deed men dat dat al  eerder) – de eerste LMS, Blackboard, werd in 1997 gelanceerd – maar het is opvallend hoe weinig de bedrijfswereld kennis heeft van de wetenschappelijke bevindingen inzake online leren. Basic inzichten over wat werkt of niet, en waarom: L&D professionals hebben er in het beste geval weet van op basis van persoonlijke ervaring (maar zelfs dan al te dikwijls gebaseerd op intuïtie en niet op systematische evaluatie), maar zelden op basis van geaggregeerd wetenschappelijk onderzoek. Deze vaststelling geldt, bij uitbreiding, ook voor de gecombineerde inzet van online en klassikaal leren.

Tijd dus voor een stand van zaken, over wat we weten van de effectiviteit van online en blended learning.

Annelies Raes is daar de geknipte persoon voor, want doet academisch onderzoek naar het onderwerp. Zo is ze o.m. coauteur van een recent wetenschappelijk artikel, dat deels gebaseerd is op onderzoek van de KULeuven, getiteld: A systematic literature review on synchronous hybrid learning: gaps identified. Zij zal haar expertise met veel plezier met u delen.

15:15

Gerrit Van de Mosselaer

Telewerken/ remote working @ FOD Sociale Zekerheid

Ervaringen en inzichten van een pionier

Time slot: 15:15 – 15:55 (35 minuten + 5’ Q & A)
Presentatie in het Nederlands & Frans (met slides in NL & FR)

De FOD Sociale Zekerheid, een overheidsorganisatie met ongeveer 600 medewerkers, is een voorloper (in marketingtermen: een early adaptor) van tijds- en plaatsonafhankelijk werken. 

In juli 2008 werd telewerken geïntroduceerd voor heel wat medewerkers bij de FOD. Ondertussen werkt 71,1% van de medewerkers van thuis uit. 

Terwijl de meeste organisaties sinds kort, noodgedwongen (wegens Covid19), remote working invoerden en met vallen en opstaan uitrolden, is de FOD Sociale Zekerheid een pionier en ervaringsdeskundige ter zake.

Wat heeft men op dat vlak geleerd sinds 2008? Welke zijn de lessons learned en de uitdagingen van vandaag op het gebied van telewerken?

Tijdens deze presentatie staat de relatie tussen telewerken en de (noodzakelijke) organisatiecultuur centraal. Telewerken was bij de FOD Sociale Zekerheid altijd een onderdeel van en middel tot de omvorming (re-engineering) van de FOD tot een klant- en waardengedreven, performante, wendbare en innovatieve organisatie.

16:00

ONLINE NETWORKING MET SPEED DATING

INSCHRIJVING

Inschrijven voor dit evenement is niet meer mogelijk.

Voormiddag

€ 75

 

Namiddag

€ 75

 

Full day

€ 125

 

DOELGROEP


  • HR-directors/managers
  • Verantwoordelijken deelaspecten van personeelsbeleid/HRM
  • Managers Interne (en externe/corporate) communicatie
  • CEO's/general managers
  • Lijnmanagers met verantwoordelijkheid op het vlak van people management

Sinds 2006 namen meer dan 2500 HR-professionals uit ruim 1500 bedrijven deel aan een HR knowledge sharing event van HRMinfo.