NEDERLANDS | FRANÇAIS

HRM Inspiration Day 2019

7e editie

 

28.11.2019

 

INSCHRIJVING

Datum: 28.11.2019

Plaats: Business Faculty - 1120 Brussel / Neder-Over-Heembeek

9:30 tot 16:45 (+ networking drink)

Drietalig programma (Nederlands, Frans, Engels)

3 workshops in de voormiddag (9u30 - 12u) en namiddagseminar (13u30 - 16u45) waarop afzonderlijk kan ingetekend worden

SPREKERS

Laurien Adriaenssens

HR analytics scientist @ Shell

Murielle Machiels

Academic Director @ Solvay Business School

Didier Lorent

HR director @ TNT Liège Air Hub

Ingrid Hoffman

General Manager @ ADM

Bouchra Al Mehraj

HR change consultant @ ThinkU Consulting Group

Geoffroy Rederstorff

Administration Manager @ Dehon Group

Valérie Delobel

HR Business Partner @ Wienerberger

Julie Van der Heyden

Talent Mobility Manager @ Delhaize

PROGRAMMA

09:30
HR Analytics @ Shell
Een (voor België) unieke inkijk in de aanpak van een best of class company inzake HR analytics

Shell (wereldwijde organisatie met ruim 80.000 medewerkers, waarvan meer dan 10.000 in Nederland) is een voorloper inzake business en HR analytics. 

Reeds 20 jaar geleden trok het al specialisten in toegepaste wiskunde en statistiek aan. Sommigen daarvan legden zich gaandeweg toe op HR data en de analyse ervan. Het bedrijf bracht van in het begin van zijn 'data analytics based decision making'-aanpak alle HR data onder in één centrale database, die ook centraal wordt ‘gevoed’ en onderhouden. 

Kenmerkend voor Shell is dat alle dataprojecten waaraan gewerkt wordt, gericht zijn op predictieve analyses en vertrekken vanuit vraagstukken van de business. 

Sinds zes jaar werkt een team van datawetenschappers er met als doel aanbevelingen te formuleren over HR-beleid en -procedures. De focus ligt hierbij op employee performance en de relatie daarvan op business performance.

Zo heeft het analytics team een instrument ontwikkeld om de mate van diversiteit en de impact ervan te meten. Die tool werd zelfs op het Economic World Forum in Davos gepresenteerd. De HR analytics-aanpak zorgde ook voor inzicht in de optimale periode voor job rotation en time to autonomy – de tijd dat een nieuwe medewerker zelfstandig in de organisatie zijn weg kan vinden. Ook op recruitment-vlak zorgden HR analytics voor een grotere doeltreffendheid.

Tijdens deze voor België unieke workshop zal in detail worden ingegaan op bovenstaande vernoemde beleidsaspecten en concrete projecten. Tevens zal het nieuwste HR analytics project van Shell worden toegelicht. Dat situeert zich op het vlak van Machine Learning: algoritmes die gebruikt worden om autonoom, dus zonder begeleiding of speciale software, te leren uit data. Daarbij kunnen ze zich zelfstandig veranderen en verbeteren.

Deze workshop richt zich in de eerste plaats tot wie al een gevorderde tot zelfs grondige kennis heeft van HR data en HR analytics.

Door Laurien Adriaenssen (HR analytics scientist @ Shell)

Taal: Nederlands & Engels

Maximaal 30 deelnemers (voor optimale kennisoverdracht en interactie)


Aantrekken van, werken met en leiding geven aan Generatie Y & Z
Denkkaders, bouwstenen, tips & tricks, do's-and-don'ts

Na de millennials (Generatie Y: geboren tussen 1980 en 2000) komt nu ook de zogenaamde ‘Generation Z’ (geboren tussen 1995 en 2005) op de arbeidsmarkt. Tegen 2025 zal naar schatting al twee derde van de werknemers bestaan uit millennials. Maar ook de Generatie Z-jongeren betreden langzaam maar zeker de arbeidsmarkt. Bedrijven houden hier dus best rekening mee. Zeker met de krapte op de arbeidsmarkt wordt een op hen afgestemde communicatie en bedrijfscultuur een belangrijke voorwaarde om die jongeren te kunnen aantrekken … en te houden. 

ADM, een netwerkorganisatie die de voorbije twintig jaar al ruim 500 events organiseerde, onderzocht bij haar leden (dat zijn meer dan 150 bedrijven/organisaties, klik hier voor hun namen), wat de Generatie Y & Z-jongeren verwachten van bedrijven. En dit onder meer op het vlak van carrière, leiding krijgen (dat zien ze trouwens eerder als coaching met veel autonomie), work/life balance en maatschappelijk verantwoord optreden.

Uit die enquête, bij zowel de jongeren zelf als bij hun leidinggevenden, ontstond recent een specifieke werking onder de naam Y-ADM. De kennis die men opdeed tijdens hun bijeenkomsten (half workshop - half brainstorm) werd uitgewerkt tot een ‘bouwdoos’ bestaande uit negen ‘bouwstenen’. Die bouwstenen zijn een soort van handvatten die bedrijven kunnen gebruiken om een succesvolle ‘jongerenwerking’ op te zetten.

In deze workshop worden die ‘bouwstenen’ aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht en wordt er tevens op (inter)actieve wijze mee aan de slag gegaan.

Door: Ingrid Hoffman (general manager @ ADM) + Tessy Martens (service area lead @ BDO Crossroad)

Taal: Nederlands, Frans & Engels

Maximaal 30 deelnemers (voor optimale kennisoverdracht en interactie)Employer branding en employee experience in digitale tijden
Best practices (met commenaar) uit binnen- en buitenland en diepgaande case study, door specialisten

In deze workshop wordt een met praktijkvoorbeelden ondersteund denkkader aangereikt om zinvol en succesvol een sterke employer brand (verder) te ontwikkelen en te communiceren, alsmede om de employee experience te optimaliseren.

En de hand van een diepgaande case story worden de verstrekte inzichten verder uitgediept en geoperationaliseerd.

Door Julie Van Der Heyden (Talent Mobility Manager @ Delhaize) & Astrid Plaetinck (Employer Marketing Consultant @ Insilencio)

Taal: Nederlands, Frans & Engels

Maximaal 30 deelnemers (voor optimale kennisoverdracht en interactie)13:30
Become a marketeer to increase talent
How to increase the talents of people who lack motivation and are extremely busy?

Our world is changing drastically. Many jobs will disappear & many will be created. Our jobs will completely change.

But how do you increase the talents of people who lack motivation and are extremely busy?

It becomes increasingly difficult to train people in organizations and to make them ready for the digital & fast age. We need new mindsets, new leadership habits, new skills but many people are often too busy to train themselves or some people lack the motivation.

To solve this problem, I believe HR professionals need to think & act as marketeers and apply design thinking principles to HR. They have to disrupt themselves and reinvent the way to learn & grow people.

It’s not about offering trainings anymore, it’s about succeeding in transforming people through a great experience. 

That is what this presentation will be about. Through storytelling, Murielle will inspire you to think as a marketeer.

By Murielle Machiels (Academic Director @ Solvay Business School) 

Language: English


14:10
De introductie van zelfsturende teams bij een (internationaal) familiebedrijf
Een openhartig relaas van een change-proces

De Dehon Group is een familiebedrijf, opgericht in 1874, dat zich aanvankelijk specialiseerde in de conditionering en logistiek van koelmiddelen. In de loop jaren heeft de groep aanvullende activiteiten ontwikkeld en is hij uitgegroeid tot een leider in de gespecialiseerde chemie in verschillende toepassingsgebieden.

De diensten en producten van Dehon Group, zoals o.m. Climalife, worden via verschillende filialen gecommercialiseerd die 100% eigendom zijn van het concern. Het heeft vestigingen in 12 Europese landen alsmede in Rusland en China. In totaal werken er ruim 600 medewerkers.

Als onderdeel van een bredere toekomstgerichte transformatie, ook op HR-vlak, voerde het bedrijf in haar customer service in België, Nederland, en Duitsland zelfsturende teams in. Daartoe werd onder meer een medewerker opgeleid tot agile coach.

Organisaties staan niet zelden sceptisch tegenover het idee om zelfsturende teams te introduceren. De experimenten op dat vlak zijn niet altijd (even) succesvol en worden soms na een tijdje afgevoerd.

Niet zo bij Dehon Group, al liep ook niet alles er van een leien dakje en waren er meerdere brainstormsessies nodig om de talrijke praktische problemen (zoals: wie keurt de vakanties goed? Wie evalueert de medewerkers? Wat als er conflicten zijn?) op te lossen.

Deze presentatie brengt een openhartig relaas van dit change-proces, met ook aandacht voor de moeilijkheden die daarbij gepaard gingen.

Door: Geoffroy Rederstorff (Administration Manager @ Dehon Group) & Bouchra Al Mehraj (HR change consultant @ ThinkU Consulting Group) 

Taal: Nederlands & Frans


15:30
Future@work bij Wienerberger België: meer welzijn én grotere performantie
Door een duurzaam leertraject groeide het vertrouwen in de leidinggevenden en steeg het zelfinzicht van de medewerkers

Wienerberger is een van de grootste baksteenproducenten ter wereld, en produceert tevens kleidakpannen en betonnen straatstenen. Het is ook actief in de markt van leidingsystemen. Er werken meer dan 16.000 mensen, waarvan zo’n 1100 in België (verspreid over 11 productievestigingen). Enkele bekende merknamen van de groep zijn Terca, Desimpel, Porotherm en Koramic.

Een welzijnsenquête bij Wienerberger België bracht een aantal werkpunten naar voor: gebrek aan communicatie op alle niveaus, frustratie over de onduidelijke organisatie en structuur, een mentaliteitsprobleem waarbij het engagement op de werkvloer te laag lag, …

Er werd beslist om daar iets aan te doen én dit met iedereen samen.  Een duurzaam leertraject werd opgezet (in samenwerking met SBM). Mét intervisiesessies voor alle medewerkers en de nodige leer- en coaching sessies voor alle leidinggevenden. 

Het traject is voor iedereen, van plant team tot operatoren, een eyeopener geweest waarbij de medewerkers ook meer hun eigen verantwoordelijkheid zijn beginnen inzien om bijvoorbeeld de klaagcultuur, het verbeteren van de communicatie, ... aan te pakken.

Het vertrouwen tussen de leidinggevenden is gegroeid en de meesten hebben ook meer zelfinzicht gekregen in hun eigen verantwoordelijkheid voor het aanpakken en oplossen van de werkgerelateerde problemen.

Het bedrijf heeft nu stevige en duurzame fundamenten waarop verder wordt gebouwd ten dienste van de organisatie, haar medewerkers en klanten.

Door Valérie Delobel (HR Business Partner @ Wienerberger) & Olivier Herteleer (Key Accountmanager @ SBM)

Taal: Nederlands & Frans


16:10
Hoe een HR business plan opstellen en uitrollen: de case TNT Liège Hub
Opstellen, implementeren, evalueren en continue bijsturen van een HR business plan dat samenhangt me en afgeleid is van het corporate business plan

De Luikse hub van TNT is een van de belangrijkste sorteringcentra van TNT in Europa (TNT werd in 2016 overgenomen door FedEx – de huidige naam van het vroegere Federal Express). Er werken zowat 1700 mensen. Sinds de overname door FedEx werd de modernisering van de Luikse hub voortgezet en versterkt en is de TNT-hub een belangrijke aanvulling op de FedEx-hubs op de luchthavens van Parijs Charles-de-Gaulle en Keulen.

Tijdens deze presentatie wordt toegelicht hoe een HR business plan op te stellen dat samenhangt met en afgeleid is van het corporate business plan. Tevens zal aandacht worden geschonken aan de implementatie, almede de evaluatie en de (continue) bijsturing ervan.

Daarbij zullen onder meer de volgende aspecten van het dynamische planningsproces aan bod komen:

 • bepaling van het ideaaltypische doel (de should be-situatie), de visie- en missie
 • weten en dus meten waar men begint, wat de 0-situatie/meting is (aan de hand van gegevens, cijfers en analyses; bijvoorbeeld een proces SWOT)
 • samen een businessplan schrijven (gebaseerd op bewezen goede praktijken en (wetenschappelijke) vakliteratuur)
 • validatie van het plan om draagvlak te bekomen
 • implementatie (waarbij men flexibel, soepel en zelfs ‘vergevingsgezind’ hoort te zijn)
 • monitoren van vooruitgang en meten, aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve criteria, van de resultaten
 • bijsturen … en herbeginnen.

Door Didier Lorent (HR Director @ TNT Liège Air Hub)

Taal: Frans


INSCHRIJVING

Inschrijven voor dit evenement is niet meer mogelijk.

Workshop

€ 325

 

- 50 euro voor de houders van een Corporate PASSport-login of van een promocode

Seminar

€ 400

 

- 50 euro voor de houders van een Corporate PASSport-login of van een promocode

Full Day

€ 575

 

- 50 euro voor de houders van een Corporate PASSport-login of van een promocode

DOELGROEP


 • HR-directors/managers
 • Verantwoordelijken deelaspecten van personeelsbeleid/HRM
 • Managers Interne (en externe/corporate) communicatie
 • CEO's/general managers
 • Lijnmanagers met verantwoordelijkheid op het vlak van people management

Sinds 2006 namen meer dan 2500 HR-professionals uit ruim 1500 bedrijven deel aan een HR knowledge sharing event van HRMinfo.