NEDERLANDS | FRANÇAIS

HRM Inspiration Day 2019

 

Inschrijving: Full Day


U schrijft zich in voor de formule Full Day van de HRM Inspiration Day 2019 aan € 575.

Inbegrepen in deze formule:

Korting van 50 euro voor de houders van een Corporate PASSport-login.

De korting wordt automatisch afgetrokken indien uw werkgever (bedrijf/organisatie) houder bent van een Corporate PASSport. De verificatie gebeurt op basis van de extensie van uw emailadres.

Klik hier om te achterhalen of uw werkgever reeds intekende op het Corporate PASSport en om uw persoonlijke PASSport/login te activeren mocht dat nog niet gebeurd zijn (en u er recht op hebt). U bent PASSport-houder maar bent uw login vergeten ? Klik hier om het opnieuw aan te vragen.

Inschrijven/bestellen (verzenden van de ingevulde bestelbon) via de website wordt beschouwd als definitief. De factuur is in elk geval verschuldigd, ook bij annulering door u of door verplaatsing van het event, om welke reden dan ook, naar een andere datum door ons. U kan zich altijd laten vervangen door iemand anders/een collega. Gelieve ons desgevallend te verwittigen via mail (te bezorgen aan events@HRMinfo.net).

U krijgt, onmiddellijk na het verzenden van dit formulier, een mail als bevestiging van uw bestelling. Die mail bevat een link naar uw factuur (die u zelf dient te downloaden/af te drukken). De facturen van HRMinfo/BizInfo worden enkel via deze weg en in elektronische vorm bezorgd. Ze zijn betaalbaar binnen de zeven dagen. Bij niet tijdige betaling van de factuur kan het te betalen bedrag zonder aanmaning worden verhoogd met 25 euro (verwijlinteresten en administratieve kosten).

Het verzenden (na aanvinken voor akkoord) van dit invulformulier impliceert dat u akkoord bent met onze voorwaarden en procedures en dat deze bovengeschikt zijn aan die van uw organisatie en er niet door vervangen kunnen worden.