HRM Inspiration Day 2018

Inschrijving: Workshop


U schrijft zich in voor de formule Workshop van de HRM Inspiration Day 2018 aan € 325.

Inbegrepen in deze formule:

Korting van 50 euro voor de houders van een Corporate PASSport-login.

De korting wordt automatisch afgetrokken indien u houder bent van een Corporate PASSport-login en gebeurt op basis van de herkenning van het e-mail adres waarmee u het bent. Corporate PASSport-login nog niet geactiveerd/aangevraagd ? Doe het hier.

Inschrijven/bestellen (verzenden van de bestelbon) via de website wordt beschouwd als definitief. De factuur is in elk geval verschuldigd. U kan zich altijd laten vervangen door iemand anders/een collega. Gelieve ons desgevallend te verwittigen via mail (te bezorgen aan seminars@HRMinfo.net).

U krijgt, onmiddellijk na het verzenden van dit formulier, een mail als bevestiging van uw inschrijving. Die mail bevat een link naar uw factuur (die u zelf dient te downloaden/af te drukken). De facturen van HRMinfo/BizInfo worden enkel via deze weg en in elektronische vorm bezorgd. Ze zijn betaalbaar binnen de zeven dagen. Bij niet tijdige betaling van de factuur kan het te betalen bedrag zonder aanmaning worden verhoogd met 25 euro (verwijlinteresten en administratieve kosten).

Het verzenden (na aanvinken voor akkoord) van dit invulformulier impliceert dat u akkoord bent met onze voorwaarden en procedures en dat deze bovengeschikt zijn aan die van uw organisatie en er niet door vervangen kunnen worden.Partners / Sponsors